Turniej Wiedzy Pożarniczej

ETAP GMINNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

 

,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM 2015”

Dnia 5 marca 2015r. w Gimnazjum Publicznym im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku odbył etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego celem jest: popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W turnieju brały udział drużyny ze szkół podstawowych z Myślic i Starego Dzierzgonia oraz Gimnazjum Publicznego im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku.


 

 

Z naszej szkoły w turnieju brało udział pięcioro uczniów:

1) Damian Bednarczyk

2) Anastazja Karpiniak

3) Oliwia Jankiewicz

4) Tomasz Glajch

5) Sylwia Dobosz.

Opiekunem naszej grupy była pani mgr Halina Sielawa.

Zmagania rozpoczęły się od rozwiązania testu pisemnego zawierającego 25 pytań, który był przepustką dla pięciu uczniów z każdej kategorii wiekowej do finału ustnego. Uczestnicy finału losowali pytania teoretyczne, na które udzielali odpowiadali i za każdą dobrą odpowiedź otrzymywali od 0 do 3 punktów. Wiedza uczestników była tak duża, że do wyłonienia zwycięzców komisja musiała zorganizować dogrywki. (Komisja sędziowska pracowała pod dowództwem Czesława Brandysa – Prezesa Zarządu Gminnego OSP gm. Stary Dzierzgoń.)

LOS SIĘ DO NAS UŚMIECHNĄŁ

Czworo z nas uzyskało największe wyniki i zakwalifikowało się do etapu powiatowego, który odbędzie się pod koniec marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie:

Damian Bednarczyk I miejsce

Anastazja Karpiniak II miejsce

Oliwia Jankiewicz IV miejsce

Tomasz Glajch V miejsce

Wszyscy zawodnicy i opiekunowie otrzymali szczęśliwe długopisy od pana Wójta, którymi rozwiązywali bardzo trudne testy, a ponadto zwycięzcy turnieju otrzymali wspaniałe nagrody i dyplomy.

OTO ZAKRES MATERIAŁU, KTÓRY MUSIELIŚMY OPANOWAĆ:

1)Tradycja i historia straży pożarnych,

2)Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa

3)Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej,

4)Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku,

5)Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów

6)Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej

7)Sprzęt ratowniczo-gaśniczy,

8)Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe,

9)Zabezpieczenia przeciwpożarowe:

budynków,

lasów,

zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych

substancji niebezpiecznych,

10)Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru,

11)Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej organizowali p. Wojciech Puton i p. Mariusz Makowski – nauczyciele Gimnazjum Publicznego im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku.

 

Napisał:

 

Damian Bednarczyk, klasa VI


Dzisiaj jest: Wtorek
26 Marca 2019
Imieniny obchodzą
Emanuel, Manuela, Feliks, Larysa,
Nikifor, Teodor, Tworzymir

Do końca roku zostało 281 dni.
Zodiak: Baran