Pasowanie na ucznia 2021

Pasowanie na ucznia

Tradycją Szkoły Podstawowej w Myślicach jest to, że w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klasy pierwszej w obecności zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów składają ślubowanie i zostają pasowani na ucznia. W tym roku z powodu obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną uroczystość ta odbyła się w skromniejszej oprawie niż zazwyczaj.

 

Czytaj więcej: Pasowanie na ucznia 2021

Uwaga! Zmiana druków - program Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR”

Uwaga, zmiany!

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 

Aktualizacja 19.10.2021:

Zgodnie z wprowadzoną zmianą, ze wsparcia w ramach "Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym", mogą skorzystać wszystkie osoby (Uczniowie -od „zerówki” szkolnej do ostatniej klasy szkoły średniej), zamieszkujące miejscowość lub gminę Stary Dzierzgoń, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

Warunkiem złożenia oświadczenia jest wskazanie, że dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR. Niekoniecznie musi być to ta sama gmina, w której zamieszkuje dziecko.

Komunikat oraz aktualne druki są dostępne tutaj:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=397020682088608&id=100287765095236

 

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, odnośnie programu Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR” uległ zmianie druk Oświadczenia oraz zał. nr 1 do oświadczenia, które jest podstawą do otrzymania sprzętu komputerowego. W związku z powyższym prosimy o składanie oświadczeń oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych na właściwych drukach.

Aktualne druki dostępne są tutaj: http://bip.ug-starydzierzgon.samorzady.pl/art/id/3444

Część uczniów, która złożyła już oświadczenia i zgody, otrzymała dziś w szkole aktualne druki. Jeśli ktoś jeszcze nie złożył lub nie otrzymał dziś nowych druków, to prosimy o pobranie z powyższej strony oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, gdy nie ma możliwości wydrukowania tych dokumentów w domu, dostępne będą one od poniedziałku w sekretariacie szkolnym.

 

Jednocześnie przypominamy, że termin składania oświadczeń to 22 października 2021 r.

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń Marek Turlej zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Dziś uczniowie otrzymali w szkole oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Można je też pobrać ze strony: http://ug.starydzierzgon.samorzady.pl/art/id/3444

Osoby uprawnione składają wnioski w nieprzekraczalnym terminie - do 22 października 2021 r.


Wycieczka do Gdańska klas I-III

Wycieczka do Gdańska klas I-III

W czwartek 30 września uczniowie klas I-III wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Gdańska. Gdy wyjeżdżaliśmy pogoda nie była najlepsza, za to Gdańsk przywitał nas pięknym słońcem.

Pierwszym punktem wycieczki było Crazy Animals czyli papugarnia. Dzieci mogły tam przebywać w jednym pomieszczeniu z egzotycznymi ptakami, karmić je, a nawet spacerować z papugą na ramieniu. Oprócz papug uczniowie mogli podziwiać różne gatunki ryb i płazów.

Kolejnym punktem wycieczki był spacer na Westerplatte, a w drodze powrotnej do autokaru, obowiązkowy zakup pamiątek. Jako ostatnie na liście zostało odwiedzenie Loopys World gdzie dzieci mogły wziąć udział w zajęciach poświęconych ekologii ,zjeść obiad i oddać się zabawie. A jak się dzieci bawiły? Można obejrzeć na fotografiach - galeria zdjęć z wycieczki dostępna pod tym adresem:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=387089753081701&id=100287765095236

J. Wiśniewska


Dzisiaj jest: Środa
20 Października 2021
Imieniny obchodzą
Budzisława, Irena, Jan Kanty,
Kleopatra, Wendelin, Witalis

Do końca roku zostało 73 dni.
Zodiak: Waga